Specialistische data

Fenicks beschikt over actuele en voor sectoren op maat gemaakte gegevens over vastgoedobjecten, groene en rode monumenten. Wat is het energieverbruik van kerken? In welke mate is een object publiekelijk toegankelijk?

Wij verzamelen informatie over specifieke objecten op basis van landelijke vergelijkbare informatie. Zo is voor nagenoeg alle provincies in Nederland de monumentenportefeuille op basis van actuele informatie in beeld gebracht. Geen object heeft geheimen voor ons.

We werken graag samen met onze opdrachtgevers aan vergelijkbare informatie. Deze werkwijze levert veelzeggende landelijke benchmarks op.

Presentatie- en monitoringstools

Via onze gebruiksvriendelijke presentatietools bekijkt u van elk object in Nederland de verzamelde gegevens. En via slimme koppelingen worden gegevens doorlopend geactualiseerd met informatie uit het veld. Zo heeft u ook inzicht in beleidsmatig relevante trends en ontwikkelingen. Met onze oplossing beschikt u over:

 • Een 0-meting op basis van landelijk vergelijkbare gegevens;
 • Inzicht in trends en ontwikkelingen;
 • Sterke cijfermatig onderbouwde beleidskeuzes vooraf;
 • En een gedegen verantwoording nadien.
 • Wanneer u het online dashboard deelt met stakeholders werkt iedereen met dezelfde cijfers en gegevens. Dit vergroot merkbaar de betrokkenheid.

  Fenicks: Presentatie- en monitoringstools

  Digitale footprint

  Fenicks beschikt over technieken waarmee digitale informatie over het gebruik van vastgoedobjecten en monumenten wordt verzameld. Staat iets leeg? Wat is de omvang van een object? Hoe wordt het gebruikt? Wat is het gemiddelde energieverbruik van kerken?

  Door slim bronnen te combineren en te vergelijken creëren wij nieuwe standaarden. Daarbij waarborgen we de privacy van de gebruikers van de objecten.