Monitoren

Projecten Monitoren Bus

De provinciale monumentenmonitors hebben de afgelopen jaren een vlucht genomen in omvang en professionaliteit. Sinds 2018 is er sprake van bijna landelijke dekking en maakt ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gebruik van soortgelijke monitorinformatie. Fenicks werkt met veel plezier mee aan de ontwikkeling ervan. Onze rol kan daarbij per opdrachtgever verschillen:

Provincie Utrecht - De Erfgoedmonitor-provincie van het eerste uur

Hier verzorgen wij de periodieke digitale inventarisatie van alle niet-woonhuis-Rijksmonumenten met beoordeling door Monumentenwacht Utrecht.

Tevens maakt de provincie gebruik van de energieverbruiksgegevens en benchmarks.

Provincie Noord-Holland - Creatief en opbouwend meedenker online omgeving

Hier verzorgen wij de periodieke digitale inventarisatie van alle niet-woonhuis-Rijksmonumenten en provinciale monumenten.

Tevens maakt de provincie gebruik van de energieverbruiksgegevens en benchmarks voor industrieel erfgoed en religieuze gebouwen.

Provincie Gelderland - Energieprovincie bij uitstek met Gelders Energiemodel

Periodieke digitale inventarisatie van alle niet-woonhuis-Rijksmonumenten met beoordeling door Monumentenwacht Gelderland.

Energieverbruiksgegevens voor alle categorieën monumenten.

Provincie Groningen

Inventarisatie van alle Rijks- en gemeentelijke monumenten, beeldbepalende en karakteristieke gebouwen. Beoordeling door Monumentenwacht Groningen.

Provincie Overijssel

Inventarisatie van alle niet-woonhuis-Rijksmonumenten met beoordeling door Monumentenwacht Overijssel.

Provincie Drenthe

Opbouw digitale informatie niet-woonhuis-Rijksmonumenten ten behoeve van landelijke monitor.

Provincie Noord-Brabant

Inventarisatie van alle niet-woonhuis-Rijksmonumenten met beoordeling door Monumentenwacht Noord-Brabant.

Provincie Limburg

Inventarisatie van alle niet-woonhuis-Rijksmonumenten met beoordeling door Monumentenwacht Limburg.

Provincie Zeeland

Inventarisatie van alle niet-woonhuis-Rijksmonumenten met beoordeling door Monumentenwacht Zeeland.

Provincie Flevoland

Opbouw digitale data niet-woonhuis-Rijksmonumenten ten behoeve van landelijke monitor.

Provincie Zuid-Holland

Inventarisatie van alle niet-woonhuis-Rijksmonumenten in 2016.

Linieteam Nieuwe Hollandse Waterlinie / Monumentenwacht Utrecht

Inventarisatie elementen Nieuwe Hollandse Waterlinie ten behoeve van nominatie UNESCO Werelderfgoed. In samenwerking met Monumentenwacht.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Levering online dashboard landelijke monitor. Advisering standaardisering periodieke landelijke monitor.

Landelijke steekproef bepaling staat van onderhoud Rijksmonumentale woonhuizen. In samenwerking met Monumentenwacht Utrecht.

BOEi – Meerdere inventarisaties en onderzoeken monumenten