Opstal

Fenicks oriënteert zich momenteel op het monitoren van opstallen in bredere zin. Na een aantal pilots blijkt onze methodiek breder inzetbaar bij meer recent gebouwde objecten en opstallen.

Projecten Opstal